Instrukcja – dozór elektroniczny

Jeżeli Ty lub ktoś z twoich bliskich został skazany na karę pozbawienia wolności, która nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy – możesz wystąpić do sądu o dozór elektroniczny, korzystając z wniosku, który przygotowany został przez współpracujących z nami adwokatów i jest w pełni dopasowany do Twojej indywidualnej sytuacji. Jak to zrobić? 

Co zyskujesz, korzystając z opcji „kup”? 
Po wyborze opcji „kup” i dokonaniu płatności wypełniasz formularz zawierający dane skazanego i opis jego sytuacji. Na tej podstawie Adwokat w ciągu 48 godzin przygotuje dla Ciebie gotowy do złożenia w Sądzie wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego w dwóch formatach – edytowalnym i w wersji PDF. Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich danych!
W takiej sytuacji Adwokat skontaktuje się z Tobą na podany numer telefonu i znajdzie rozwiązanie problemu. Przygotowany do wysyłki wniosek otrzymasz na wskazany adres
e – mail.

Co wyróżnia nasze usługi?
Wniosek przygotowany przez współpracujących z nami adwokatów NIE JEST WZOREM,
A GOTOWYM DO ZŁOŻENIA PISMEM SĄDOWYM, stworzonym tylko dla Ciebie w oparciu o Twoją indywidualną sytuację. Jedyne co musisz sam zrobić to podpisać wniosek, dołączyć dokumenty i złożyć go w sądzie albo nadać na poczcie. Wraz z wnioskiem otrzymasz dodatkowo pełną instrukcję złożenia wniosku wraz z pouczeniem oraz wzór harmonogramu dozoru ze szczegółową instrukcją jego wypełnienia.

Kto przygotowuje nasze wnioski?
Wnioski przygotowują wyłącznie adwokaci posiadający uprawnienia z ustawy Prawo
o adwokaturze, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa karnego wykonawczego. Nie musisz się więc obawiać, że Twój wniosek zostanie sporządzony w sposób błędny.

Czy możesz zrezygnować z usługi?
Tak, do chwili zapłaty możesz całkowicie bezpłatnie zrezygnować z usługi.

 Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny?
Z wnioskiem do sądu można wystąpić, jeśli:
-orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy;
-nie ma recydywy i recydywy wielokrotnej;
-zastosowanie dozoru będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary;
-przemawiają za tym względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego;
-inne szczególne okoliczności nie przemawiają za osadzeniem skazanego w zakładzie karnym;
-skazany posiada miejsce stałego pobytu, a osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie z nim wyrażą na to zgodę;
-odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne. Innymi słowy muszą zostać spełnione pewne okoliczności, obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów. Muszą również istnieć możliwości organizacyjne ich obsługi.

Gdzie kierujemy wniosek i czy podlega opłacie? 
Przygotowany przez naszych adwokatów wniosek jest gotowy do podpisu. Po podpisaniu
i dołączeniu dokumentów należy wysłać wniosek do sądu okręgowego, w którym przebywa skazany. Adwokat zajmujący się twoją sprawą znajdzie sąd, który jest właściwy w Twojej sprawie, więc nie musisz obawiać się, że złożysz wniosek od niewłaściwego sądu. Wniosek ten nie podlega żadnej opłacie sądowej.