Harmonogram dozoru elektronicznego

W poprzednich wpisach dowiedzieliście się kto może ubiegać się o dozór elektorniczny, jak napisać wniosek o dozór elektroniczny oraz do jakiego sądu należy taki wniosek skierować. Dzisiaj słów kilka o harmonogramie dozoru elektronicznego. Wyjaśnimy sobie jak napisać przykładowy harmonogram oraz ustalimy rozkład dnia w systemie dozoru elektronicznego. 

Harmonogram dozoru – co musi zawierać?

Harmonogram dozoru powinien zawierać szczegółowy plan każdego dnia tygodnia włącznie z weekendem. Należy w nim szczegółowo wskazać gdzie i w jakich godzinach skazany będzie przebywał, tj. w pracy, na zakupach, podczas odbywanej terapii, uroczystościach religijnych i rodzinnych, w trakcie sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, czy też starszym, schorowanym rodzicem. Zapisy dobrze skonstruowanego harmonogramu muszą uwzględniać fakt, iż skazany po za miejscem odbywania kary może przebywać dwanaście (12) godzin. Sąd penitencjarny szczegółowo wskaże przedziały czasowe w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się od miejsca odbywania kary.

Czy harmonogram podlega weryfikacji przez sąd?

Tak, weryfikacji podlega przedstawiony przez skazanego harmonogram dozoru elektronicznego. Sąd penitencjarny ocenia obok prawdziwości zobowiązań, aktywności skazanego, także możność ich oddziaływania na skazanego, jego postawę. Należy pamiętać, że przedstawiając sądowi harmonogram dozoru elektronicznego należy załączyć do niego stosowną dokumentację, potwierdzającą dane o aktywności skazanego m. in. umowę o pracę wraz z grafikiem czasu pracy, plan zajęć, itd. Tutaj możesz zobaczyć jak wyglada przykładowy harmonogram dozoru elektronicznego: HARMONOGRAM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Zachęcamy do zakupu wniosku o dozór elektorniczny. Pismo nie  jest wzorem, a gotowym do złożenia w sądzie wnioskiem, przygotowanym przez adwokata specjalizującego się w takich sprawach:

  1. Wniosek o dozór elektroniczny (kara na wolności)

Możesz również zamówić:

  1. Poradę prawną na telefon
  2. Reprezentację na wokandzie